Integrering av förnybar energi i byggnader

Publicerad: 2017-02-23

I veckan inleddes kick-offmötet för ENERSELVES, projektet som ska öka integreringen av förnybar energi i byggnader. 

 

ENERSELVES är ett internationellt projekt som ska stödja integrationen av förnybar energiproduktion i byggnader, för Sveriges del i Blekinge. Under onsdagen startade kick-offmötet på den spanska orten Badajoz. Under de två dagar långa mötet  fick deltagarna bland annat gå på konferensen "Intergration of renewable energy for slelfconsumption in buildings" på Extremaduras universitet. 

 

Från vänster: Samuel Karlström Länsstyrelsen i Blekinge, Sarah Nilsson Energikontor Sydost,  Magnus Lindahl  Olofströmshus och 

Ulf Hansson Energikontor Sydost. 

 

  

Konferens på Extremaduras universistet. 

 

Det övergripande målet i ENERSELEVS är att förbättra, eller skapa policyer som ska stödja integrering av förnybar energi i byggnader. Ambitionen är att mer än 80 nära noll-byggnader ska ha byggts eller renoverats med integrering av egenproducerad energi under projekttiden. Läs mer om ENERSELVES på projektsidan

 

 

För mer information, kontakta

                                            

Ulf Hansson, vd         Sarah Nilsson, Projektledare

0701-41 54 12           0703-21 22 77

E-post                              E-post