Informationscentrum för hållbart byggande får nytt liv

Publicerad: 2021-10-26

Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB), återuppstår inom ramen för Boverkets verksamhet efter nytt regeringsuppdrag. ICHB var först aktivt 2017 - 2020 som ett kunskapscentrum för energieffektivt byggande och förvaltning, livscykelanalys samt förnybar energi - vilket Energikontoren Sverige (via samordning av Energikontor Sydost), var med och bidrog till. 

 

Läs mer om nya ICHB på Boverkets hemsida.