Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans - handbok

Publicerad: 2020-04-07

Välkommen att ta del av handboken Community Energi - Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans.

 

Handboken är framtagen för dig som vill öka andelen medborgarenergigemenskaper, eller som det på engelska kallas "community energy". Med detta menar vi anläggningar för förnybar energi, så som solceller eller vindkraftverk, som ägs och drivs gemensamt av medlemmar i olika typer av föreningar och kooperativ i komplement till energibolag och andra större aktörer.

 

I texten beskrivs vad som ingår i begreppet ”community energy”, tips på hur man kan stötta och inspirera till fler gemensamma förnybar energi-projekt, goda exempel, tips för att lyckas, samt fällorna man ska undvika. Handboken är framtagen utifrån erfarenheter som gjorts i Co2mmunity, ett samarbete mellan Energikontor Sydost och partner i Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

 

Har du frågor om handboken, kontakta Pierre Ståhl eller Johan Milton.