Hur jobbar ni med energiomställningen i er kommun?

Publicerad: 2018-11-20

Det undrar Energy Cities som nu ber kommunerna i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län besvara en kort enkät som handlar om hur man som kommun arbetar för energiomställning. Enkäten är öppen till sista november 2018. Lämna ditt bidrag nu!

 

Syftet med enkäten är att hitta och dela erfarenheter kring bra och innovativa lösningar som handlar om energiomställning, strategier för energihushållning, klok energipolitik på kommunal nivå och tekniska lösningar för en hållbar energianvändning.

Kommuner som deltar i enkätundersökningen kommer att erbjudas möjlighet att delta i kommande peer-to-peer-aktiviteter och online-utbildningar. Klicka här för att komma till enkäten! (Enkäten är på engelska)

 

Enkäten är en del av ett Horisont 2020-projekt : mPOWER - Municipal Action, Public Engagement and Routes Towards Energy Transition där Energy Cities är partner.

För mer information om enkäten – kontakta: Christiane Maurer E-mail christiane.maurer@energy-cities.eu