Digitalt studiebesök på Händelö Eco-Industrial Park

Publicerad: 2021-03-04

3 mars arrangerades en digital resa till Norrköping och Händelö Eco-Industrial Park - ett kluster av industrier som utnyttjar synergieffekter mellan energiföretag och processindustri genom att använda varandras bi- och restprodukter som råvara, med andra ord, ett praktexempel på industriell symbios! 

 

Guider var Mats Eklund från Linköpings Universitet och Ian Hamilton från CleanTech Östergötland. Presentationer, drönarfilmer och inspelade intervjuer gav en bild av hur områdets företag samverkar. Flöden mellan företag är till exempel: värme, el, biogas, gödsel, foder, etanol och dess restprodukt drank.

 

De 35 deltagarna uppgav efteråt att de tyckte att det digitala studiebesöket var ett bra alternativ när det inte går att göra ett riktigt platsbesök.

 

Ian Hamilton berättar om industri-parken under det digitala studiebesöket. 

 

Läs mer om industriell symbios

 

  För mer informaiton om studiebesöket, kontakta projektledare Pierre Ståhl

 

Det digitala besöket arrangerades inom satsningen CRKKL, finansierat av Region Kronoberg, Region Kalmar och Europeiska regionala utvecklingsfonden.