Handbok om elmobilitet

Publicerad: 2014-10-13

Energikontor Sydost har gett ut en handbok för kommuner som vill jobba mer med elmobilitet. 

 

Elmobilitet kan anses vara en del av det hållbara transportsystem som kommuner behöver skapa för att nå sina energi- och klimatmål, eftersom vägtransportsektorn står för omkring 30 % av Sveriges klimatutsläpp. Det krävs därför att alternativa, mer klimatsmarta, transportalternativ ersätter vårt behov av fossila bränslen för att nå en mer hållbar samhällsutveckling. 

 

Handboken innehåller allt ifrån vilka kampanjer och projekt som kan vara lämpliga för att öka medvetenheten bland kommunens verksamheter och invånare, till planeringen och implementeringen av strategier för elmobilitet.

 

Ladda ner handboken

 

Handboken har tagits fram inom projektet ELMOS stött av Södra Östersjöprogrammet