Guider för energieffektivisering av småhus

Publicerad: 2022-11-25

Satsningen Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik har haft som syfte att öka kunskapen om energirenovering av småhus genom att stärka kompetensen hos aktörer på tjänstesidan, så som hantverkare, installationsföretag, konsulter, arkitekter m.fl, samt hos husägare. Satsningen har också syftat till att utveckla strategier för Växjö kommun för omfattande renovering av fristående hus.

 

Arbetet, drivet av Linnéuniversitetet, Växjö kommun, RISE, Villaägarna Kronoberg och Energikontor sydost, avslutades i september 2022. 

Följande publikationer har tagits fram: 

 

 

 

 

Satsningen finansierades av Formas.