Gröna lån en finansieringsväg för energiomställning

Publicerad: 2019-06-28

Under en het (närmare 35 grader) workshop i Magdeburg presenterade Björn Söderlundh från Kommuninvest hur Gröna lån driver på och stöttar den offentliga sektorn i energiomställningen.

 

Bild på Björn Söderlundh, KommuninvestUnder workshopen presenterades det polska investeringsprogrammet JESSICA som är en finansieringsfond som tillgängliggör de europeiska regionala utvecklingsfonderna genom att kombinera dem med lån. Den svenska modellen med Gröna lån diskuterades som en förebild på hur ett finansiellt instrument skulle kunna konstrueras. Nu fortsätter diskussionerna i Magdeburg om de ska anamma delar av det svenska Gröna lån-konceptet.

 

Workshopen arrangerades av den tyska investeringsbanken Sachen-Anhalten som tillsammans med Energikontor Sydost är partners i Interregprojektet EMPOWER. Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

 

EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige (genom Energikontor Sydost), Polen, Tyskland och Spanien.