Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Publicerad: 2020-07-01

EU-kommissionen beslutade den 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas och biogasol för transportändamål. Beslutet gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa klimatsmarta och samhällsnyttiga bränslen. Skattebefrielsen är särskilt glädjande för alla i sydöstra Sverige som länge har satsat på biogas.

 

Under de 12 åren som nätverket Biogas Sydost har funnits har produktionen av biogas tiodubblats i sydost. Fem anläggningar som producerar fordonsgas har tillkommit under tiden och åtminstone två nya planeras i Kalmar län. Den ena kommer, om den realiseras, att producera komprimerad gas och den andra kommer att producera flytande biogas, lämplig att användas i tunga fordon, sjöfart och industri. Skattebefrielsen förutspås få en positiv inverkan på dessa potentiella anläggningar.

 

I Kalmar finns företag som levererar uppgraderings- och förvätskningsanläggningar till hela världen vilket också betyder mycket för utvecklingen av biogasen i regionen. Vikten av långsiktiga regler har lyfts fram i flera sammanhang av Biogas Sydosts medlemmar och nu senast av Energikontor Sydost i remissvaret till biogasmarknadsutredningen som tillsattes av regeringen.

 

Många biogasbussar rullar i sydostlänen

Biogasen har varit prioriterad i tre kollektivtrafikupphandlingar i sydost varav den senast genomförda i Kalmar län har väckt stor uppmärksamhet både innanför och utanför landet för att man både ville och vågade ställa krav på biogas. Målet i Kalmar läns biogasstrategi, att ha minst ett tankställe i alla kommuner, ser ut att kunna uppnås innan år 2020 är slut. Idag finns 21 tankställen för komprimerad gas i sydostlänens 25 kommuner och minst fyra nya är på gång. Dessutom har sydöstra Sverige under våren fått två tankställen för flytande gas, ett i Kalmar och ett i Ljungby. Det pågår även två nya kollektivtrafikupphandlingar i Blekinge respektive Kronoberg där biogas är ett möjligt alternativ.

 

För konsumenter i Sverige som kör biogasbil eller funderar på att skaffa biogasbil innebär skattebefrielsen att biogasen fortsatt kommer vara både ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt fordonsbränsle.

 

Läs regeringens pressmeddelande


För mer information, kontakta

Hannele Johansson                                                            

Projektledare Biogas Sydost
E-post: Hannele.johansson@energikontorsydost.se, tel:073-419 91 81