Fritt fram att montera solceller från 1 augusti 2018

Publicerad: 2018-08-02

2018 spås bli ett nytt rekordår för nyinstallerade solceller i Sverige. Från och med 1 augusti  behöver man inte längre ansöka om bygglov för att sätta upp solceller eller solfångare på sitt hustak, förutsatt att panelerna följer byggnadens form. 

 

Den årliga marknaden för solcellspaneler i Sverige har ökat mellan 50 - 80 % de senaste 5 åren, enligt Ekonomieko från 2 augusti.  Johan Lindahl,  talesperson för Svensk Solenergi, säger i radioinslaget att 2018 kommer bli ett rekordår för nyinstallerade solcellsanläggningar. Babak Tighnavard, vd för solcellsföretaget Otovo, säger i samma inslag att detta dels beror på ett ökat intresse för solenergi och dels för att sommarens varma och torra väder har drivit upp elpriserna och gynnat de som redan har installerade solceller.

 

Intresset för solenergi förväntas också öka på grund av regeringens beslut om att slopa bygglovet för solcellsinstallationer. Från och med 1 augusti 2018 behöver man inte längre ansöka om bygglov för att få installera solceller och solfångare på byggnader inom detaljplanerat område, förutsatt att panelerna följer byggnadens form, skriver sabo.se

Undantag gäller för byggnader som anses  särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel, samt byggnader inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret. 

 

Enligt Babak Tighnavard i Ekonomieko från 2 augusti, har Sverige stor potential att öka sin andel solenergi, då solenergi fortfarande endast utgör mindre än 1 procent av Sveriges totala energimix, om man jämför med länder som till exempel Tyskland som har 8 procent solenergi.

 

Foto: Sarah Nilsson

 

På Energikontor Sydost verkar vi för ökad andel solenergi i sydost, bland annat via de regionala och internationella samarbetena Sol i Syd, Enerselves och Co2mmunity