Från restflöden till hållbar fiskodling

Publicerad: 2017-08-22

Snart kommer man att kunna få hållbar och närodlad fisk på tallriken i Växjö med omnejd. Planer finns på att starta fiskodling i Växjö. Fisken är tänkt att odlas i bassänger av återvunnen betong som värms av spillvärme och fodret kommer från biologiska restprodukter i en så kallad flockningsprocess.

 

Två projekt som Energikontoret har drivit tillsammans med andra aktörer har bidragit till detta.

Under 2014 inventerade vi spillvärme i Kronobergs län med stöd från Energimyndigheten och Region Kronoberg tillsammans med Växjö kommun och Länsstyrelsen. Syftet var att visa matproducenter var det fanns spillvärme som kan användas för matproduktion. Utöver fiskodling kan till exempel växthus värmas av spillvärme. Läs mer om Tomatsmart.

 

Inom EU-projektet TRIS, som handlar om industriell symbios ( en del av den cirkulära ekonomin), ordnade Energikontor Sydost tillsammans med bland andra Miljö Linné ett seminarium om fiskodling. Seminariet samlade aktörer och intressenter för olika produkter och flöden för att undersöka möjligheterna till att skapa konstellationer kring matproduktion med cirkulära flöden; industriell symbios.

Ett konsortium formades under seminariet och med stöd från Vinnova har en förstudie gjorts som ligger till grund för den nu aktuella fiskodlingen. Studien heter "Industriell symbios för akvakultur i cirkulära flöden" . Refarm 2030 är koordinator i projektet och projektledare. Projektpartners är C3C engineering, Symbiom AB (med anknytning till Vegafish) och Hyla Pond AB. 

I referensgruppen till projektet har representanter för Energikontor Sydost, Växjö kommun, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Restaurang PM samt andra entreprenörer deltagit.

 

I studien har tre olika koncept tagits fram för odling i liten, mellanstor och stor skala. Lämpliga platser för lokalisering i länet har också identifierats. En fortsatt möjlig utveckling kan var växtodling i kombination med fiskodling där näringsämnena cirkulerar. Odling med flockningsprocess lämpar sig särskilt väl för att kombinera med växtodling.

 

Se artikel på svt.se från 2017-08-22

Se inslag på SVT Play från 2017-08-22

 

Foto: Maria Unell