Framsteg i Litauen för effektivare godstransporter

Publicerad: 2017-08-21

Ett av Litauens mest unika områden står, liksom många andra städer, inför utmaningen att minska följderna från användningen av motorfordon som drivs av fossila bränslen - luftförorening, buller, trafikolyckor, trängsel etc. Ett sätt att minska godstransporterna är att göra dem effektivare med hjälp av grönare och smartare logistiklösningar och transportsystem. Med mindre koldioxidutsläpp från godstransporter blir gatorna på Curonian Spit (Kuriska näset) renare, säkrare och friskare för boende och turister!

 

Just nu deltar Neringa kommun och Green Policy Institute i ett internationellt projekt, Low Carbon Logistics, där länder runt Östersjön samarbetar. I detta projekt är målet att analysera situationen och göra en mindre pilotinvestering för att skapa effektivare godstransporter. I Litauen genomför man nu intervjuer med lastbilschaufförer för att analysera godsflödena i Neringa-regionen. Information om projektet hittas på lcl-project.eu

 

 

För mer information, kontakta

 

 

 

Anna Månsson

Projektledare

Tel. 073-415 45 42, 

anna.mansson@energikontorsydost.se