Förstudie om hållbart lärande inledd

Publicerad: 2015-02-02

En förstudie har påbörjats för att kartlägga de tre sydostlänens arbete med lärande för hållbar utveckling(LHU) och vilket behov av stöd de har för att utveckla det lärandet. En enkät har skickats ut till samtliga skolchefer, skolledare och förskolechefer i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län som i sin tur skickar vidare till sina medarbetare. Förstudien genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola.

 

Detta sker inom ramen för Kunskapslänken men förarbetet påbörjades under hösten inom KNUT projektet.

 

Läs mer om Kunskapslänken eller kontakta Kerstin Eriksson,