Förstudie: Elbilsladdning i Skåne och Blekinge 2.0

Publicerad: 2023-01-13

Under perioden februari till november 2022 har Energikontoret Syd tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Miljöfordon Sverige genomfört en förstudie där vi har tagit vidare delar av arbetet från det avslutade projekt Elbilslandet Syd. Vi har undersökt tre intressanta spår för att främja utveckling av laddinfrastruktur för lätta fordon i Skåne och Blekinge på ett behovsanpassad och hållbart sätt. Målet med detta är att möjliggöra för näringslivet i Skåne och Blekinge att ställa om till elbilar, minska utsläppen och bidra till en hållbar tillväxt. Positiva effekter förväntas även för övriga samhällets omställning av lätta fordon.

 

De tre spåren i förstudien har varit:

  1. Hur kan delningsekonomis principer appliceras på och utvecklas för icke-publik och semipublik laddning?
  2. Hur ser utbyggnadsplaner för snabbladdning ut i Skåne och Blekinge, matchar de behoven och kan ett levande forum för informationsutbyte och dialog mellan berörda parter understötta en hållbar utbyggnad?
  3. Status på arbetet med kommunala laddplaner och hur kan detta arbete främjas framgent? Förstudien utförs med fokus på Skåne och Blekinge men förväntas ge resultat som är överföringsbara även till andra geografier.

 

Här kan du ladda ner en Sammanfattande rapport om vad vi har gjort i förstudien, våra analyser och förslag för genomförandeprojekt .

Vill du veta mer om förstudien hör av dig till sabine.tauber@energikontorsyd.se

 

 

Förstudien har genomförts av Energikontor Syd tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Miljöfordon Sverige. Länsstyrelsen Blekinge, Region Skåne och Region Blekinge har ingått i referensgruppen. Förstudien medfinansieras av Region Skåne, Skånes Kommuner, region Blekinge, Länsstyrelsen Skåne och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom Tillväxtverket.