Förslag till insatser för en fossilfri transportsektor

Publicerad: 2016-10-24

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för omställningen till en fossilfri transportsektor. I samband med att strategiarbetet påbörjades arrangerade Energimyndigheten Öppet forum, där bland annat Energikontor Sydost, Biogas Sydost och Energikontoren Sverige deltog.

 

Energimyndighetens sammanställning är en bred blandning mellan detaljerade önskningar och lösningar till mer generella synpunkter och förslag från olika aktörer och kommer användas som underlag i det fortsatta strategiarbetet.

 

Läs Energimyndighetens sammanställning Förslag till insatser för en fossilfri transportsektor.