Förnybar vätgas för transporter i Blekinge - webbinarium

Publicerad: 2022-02-24

Sedan hösten 2021 har Energikontor Sydost undersökt möjligheterna för produktion och användning av vätgas i Blekinge län, bland annat genom att kartlägga och intervjua möjliga aktörer som skulle kunna tänka sig att ingå i vätgaskedjan i länet.

 

Några slutsatser som går att dra är att det framför allt finns potential att använda vätgas i tyngre vägtransporter och sjöstransporter. Det krävs dock att fler stora fordonstillverkare satsar på att utveckla vätgasfordon för att användningen av vätgas ska komma igång. 

 

Slutrapporten för denna förstudie kommer att publiceras längre fram. 

 

Webbinarium - titta i efterhand

Resultaten av förstudien presenterades på webbinarium 16 februari för intresserade företag, representanter från räddningstjänst, länsstyrelse och kommuner. Flertalet gästföreläsare, bland annat Maria Grahn, docent i Energisystemanalys på Chalmers, Lars Jacobsen från Everfuel, Rolf-Erik Keck från Njordr Offshore Wind AB och Mathias Eriksson från Energimyndighetenm, pratade om olika aspekter av vätgas, dess utveckling i Norden, möjligheter och hinder, förslag på nationell strategi för vätgas m.m. Webbinariet avslutades med en workshop där deltagarna fick diskutera möjligheter för vidare utveckling av vätgas i länet. 

 

Webbinariet finns tillgängligt att titta på, på vår Youtube-kanal, fram till och med fredag 4 mars. 

 

För frågor, kontakta

 

 

Johan Milton

 Huvudprojektledare

 Tel.0708-10 58 00
 johan.milton@energikontorsydost.se

 

 

 Pierre Ståhl
 Projektledare

 Tel.070-688 75 20
 pierre.stahl@energikontorsydost.se

 

Förstudien Förnybar vätgas för transporter i Blekinge finansieras av Region Blekinge, Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.