För fler energigemenskaper

Publicerad: 2021-01-12

Prosumenter är ett begrepp som blir allt vanligare. Konsumenter av energi som också är producenter i liten skala. Att gemensamt äga en energianläggning är ett bra och hållbart sätt att skaffa förnybar energi till ett bra pris. 

 

Just nu arbetar vi på Energikontor Sydost tillsammans med partner från Tyskland och Danmark med att utveckla en projektansökan runt gemensamhetsanläggningar för mikroproduktion av energi.  Lokal produktion och lagring är en del av lösningen till smartare elnät och tryggare elförsörjning. Delningsekonomi inom energi är ett av många verktyg för att uppnå ett mer hållbart och förnybart energisystem i sydost men också inom EU. 

 

Via tidigare satsningar i ämnet har vi identifierat utmaningar som vi nu vill försöka lösa. För privatpersoner och småföretag kan det till exemepl vara svårt att få en översikt över vad som krävs för att starta en energigemenskap. Via ett nytt projekt skulle vi kunna erbjuda hjälp med teknik, organisation och affärsmodell.

 

Arbetet (som går under namnet POWER UP) pågår december 2020 till maj 2021 då ansökan till de kommande programmen för södra östersjön ska vara klar.

 

Vill du veta mer? Kontakta:

 

   

   Tommy Lindström

   Projektledare

   0735448629
   tommy.lindstrom@energikontorsydost.se