Biobränslen - Viktig EU-konsultation öppen till 10 maj

Publicerad: 2016-04-26

Ta tillfället i akt att verka för en fortsatt stark syn på biobränslen som en bra väg till ett fossilfritt hållbart samhälle.

 

 

 

”Att vara passiv i den här frågan kan få förödande konsekvenser för våra verksamheter”

 

Anna Karlsson, vd Kalmar Energi

 

 

Det finns ett växande motstånd mot att använda biobränslen i Europa, både från skogen och från åkern. I Sverige märker vi inte av debatten, men i EU och i Bryssel växer frågan. En del organisationer vill att storskalig bioenergi inte ska ses som förnybart, andra vill att biobränslen ska ha samma villkor som olja, kol och naturgas inom utsläppshandeln. I vår region är hälften av den energi som används från biobränslen, vilket skulle kunna leda till kraftigt förändrade förutsättningar för framförallt värme-och kraftvärmeverken i vår region, om definitionen av biobränslen som förnybar energikälla förändras.

 

EU-kommissionen har lagt ut konsultationen "Preparation of a sustainable bioenergy policy for the period after 2020", vilken hittas på EU-kommissionens hemsida

 

Energikontor Sydost skickar in synpunkter

Vi på Energikontor Sydost tycker att det är en mycket viktig fråga, därför kommer vi att skicka in ett svar på konsultationen om bioenergi och hållbarhetsfrågor. Med den framgång vi i Sverige har haft med att minska fossilbränsleberoendet genom att använda biobränslen är våra synpunkter och erfarenhet viktiga för att visa att bioenergi är en viktigt del av energimixen i ett hållbart energisystem.

 

Vi vill uppmana också er att svara på konsultationen. Ju fler röster för en fortsatt syn på bioenergi som ett förnybart alternativ desto tyngre väger det. Energikontor Sydost hjälper er gärna med svaren om ni behöver stöd.

Konsultation är öppen till och med 10 maj. 

 

Konsultationen öppen för alla

Konsultationen är öppen för alla som vill lämna synpunkter, både privatpersoner, organisationer och företag. Formuläret fylls i online på engelska och består både av alternativfrågor och öppna frågor. Det rekommenderas att företag gärna grundar sina svar på egna erfarenheter, vilket ger trovärdighet. Det är inte nödvändigt att svara på alla frågor, utan bara på de som har relevans för respondenten.