Erfarenhetsutbyte om energi i fastigheter - vill du vara med?

Publicerad: 2017-08-16

Den 11–14 september åker Energikontor Sydost till sydöstra Polen för ett utbyte om förnybar energi och energieffektivisering i fastigheter. Syftet med resan är bland annat att större fastighetsägare, energisamordnare och miljöhandläggare från sex olika länder ska kunna träffas för erfarenhetsutbyte. Under träffen kommer företag att presentera innovativa lösningar och vi kommer att göra studiebesök i energismarta byggnader. Dessutom kommer vi att diskutera goda exempel på förnybar energiproduktion i byggnader från alla deltagande länder. 

 

Har du möjlighet att följa med på utbytet? Vi ser gärna att du som arbetar med energifrågor i fastigheter följer med på resan. Energikontor Sydost står för resa och logi. 

 

För mer information, kontakta

 

Katrine Svensson

tel: 073-5088529

katrine.svensson@energikontorsydost.se

 

Läs mer om Enerselves på vår projektsida, eller besök interregeurope.eu/enerselves/