Erfarenhetsutbyte för Kalmar läns kommuner

Publicerad: 2019-12-06

I början av december genomfördes ett internationellt utbyte inom EU projektet EMPOWER som drivs i Sverige och Kalmar län av Energikontor Sydost. Energikontor Sydost ägs tillsammans av alla kommuner och regioner i sydost för att stötta omställningen till ett hållbart energisystem. Ett av arbetsområdena är energieffektivisering där det finns mycket arbete kvar att göra. Bland de många hindren för energieffektivisering är bristen på hur mätning och styrning systematisk följs upp.

 

Många gånger är effektiviseringsåtgärder enstaka punktinsatser utan stöd av ett övergripande system. Därmed blir varje projekt unikt och resurskrävande.  

 

”Det krävs flera olika system med ständigt uppdateringsarbete vilket är resurskrävande. Kan detta rationaliseras via t.ex. Energy manager, eller liknande system, så underlättas energistyrningen och det blir lättare att genomföra effektiviseringsåtgärder. Dessutom kan man hitta driftsstörningar. Därför har vi valt att tillsammans med några av våra medlemmar besöka Durham i Storbritannien och titta på Energy manager som har lyfts fram som ett mycket bra exempel” berättar Lena Eckerberg, utvecklingschef på Energikontor Sydost. ”Vi har studerat flera bra europeiska exempel när det gäller energimätning och styrning samt även finansieringsmodeller där Gröna Lån via KommunInvest har fått stor internationell uppmärksamhet som ett mycket bra exempel. Vi deltar i EU-projekt för våra medlemmars räkning för att hitta de bästa exemplen i Europa som bidrar till kommunernas och våra regioners utveckling, detta innebär ibland möjligheter att ta med representanter från kommunerna på berikande studiebesök som i detta fall.”.

 

Durham förevisar Energy Manager

Durham County Council har tillsammans med Transports of London, Bristol University, Derbyshire County Council m.fl. sedan många år använt sig av Systems-links verktyg Energy Manager för att följa upp sin energianvändning och effektiviseringsåtgärder. Resultaten har visat att bara genom att visualisera och följa energiflödena kan mellan 5 % och 10 % hittas och sparas på den årliga energikostnaden. Programmet ger ett utmärkt underlag till att identifiera, implementera och följa upp energieffektiviseringsåtgärder.  

 

Julie Curry Durham County Council. Foto Lena Eckerberg

Julie Curry, Durham County Council, förevisar vektyget Energy Manager. Foto L Eckerberg

 

Värdefullt studiebesök

Med på resan är Mattias Westrin, Hulstfredsbostäder som ser stora möjligheter att minska energianvändningen genom att systematiskt följa energianvändningen. ”Vi har precis införskaffat ett energimätsystem på Hultsfreds gymnasium som ska tas i drift inom kort. Genom att få tät, regelbunden och omedelbar energiuppföljning i byggnaderna får driftsteknikerna en mycket bra översikt och kontroll på energianvändningen. Då kan vi optimera driften och på så sätt minska kostnaderna och miljöbelastningen.” berättar Mattias Westrin. ”På studiebesöket tittade vi närmare på hur man infört ett sådant system i Durham, och jag tycker att systemet var mycket användarvänligt. Förutom den tekniska nyttan är nätverkandet och kontaktskapandet med ett sådant studiebesök mycket värdefullt.”

 

Projekt möjliggör erfarenhetsutbyte

Elias Kristmansson från Borgholms kommun deltar på resan. ”Det var intressant att ta del av hur man kommunicerar och visualiserar energianvändningen. Vi kommer plocka upp en hel del av de idéer man infört i Durham och införa något motsvarande i Borgholm.” menar Elias Kristmansson efter besöket.

Projekt inom Interreg Europe-programmet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Mattias Westrin AB Hultsfreds bostäder, Lena Eckerberg Energikontor Sydost, Elias Kristmansson Borgholms kommun, Ian Cortes Kalmar kommun. Foto Tommy Lindström
Mattias Westrin AB Hultsfreds bostäder, Lena Eckerberg Energikontor Sydost, Elias Kristmansson Borgholms kommun, Ian Cortes Kalmar kommun. Foto Tommy Lindström

 

Uppdatering 2020-01-14

Även i Storbritannien uppmärksammades erfarenhetsutbytet, i en artikel i The Northen Echo (2020-01-14)

 

EMPOWER är ett femårigt interregionalt projekt som startade i januari 2017. Partners från nio regioner deltar: Irland, Slovenien, Portugal, Italien, Frankrike, Sverige (genom Energikontor Sydost), Polen, Tyskland och Spanien.