Energiting Sydost i Blomstermåla

Publicerad: 2018-11-21

16 november anlände ca 100 personer till nostalgiska Folkets hus i Blomstermåla för att delta på Energiting Sydost - den sammankomst som vi arrangerar årligen för alla som jobbar med energi- och klimatfrågor i Sydost. I år fick deltagarna lyssna på inspirationsföreläsningar om ledarskap och hållbarhetskommunikation, samt välja mellan olika sessioner kring cirkulär ekonomi, hållbar finansiering, klimatsmart resande och tekniker för att bygga smarta samhällen. 

 

Vi på Energikontoret säger stort tack till alla er som deltog och gjorde konferensen till en inspirerande och givande dag i samverkans tecken!

 

Göran Carstedt inledningstalade om framtidens ledarskap för ett hållbar samhälle. Daniella Johansson lyfte potentialen för småskalig kraftvärme i Sverige. 

David Sennerstrand (livutanbil.se) berättade om hur han blev cykelfantast. Daniel Skog (Westander) gav tips på hur vi kan kommunicera hållbarhetsarbete. 

Workshop kring cirkulär ekonomi i sydostregionen. Sofie Nielsen (Växjö Energi) presenterade ett nytt utvecklat fjärrkylasystem.

Årets värdkommun; Mönsterås, deltog både på scen och på minimässan. Studiebesök på Ålem Energis vattenkraftverk i anslutning till tinget.