Energitänk på Maxi ICA Stormarknad

Publicerad: 2016-10-26

Deltagarna i nätverket EELivS träffades backstage på Maxi ICA Stormarknad i Kalmar för att diskutera framtidsvisioner och målsättning för sitt gemensamma energiarbete. 

 

 

19 oktober samlades butikschefer, butiksägare och handlare från nio livsmedelsbutiker i sydost för att diskutera nätverkets gemensamma energieffektiviseringsarbete. Maxi ICA Stormarknad i Kalmar stod värd för mötet. 

 

Stor potential för energieffektivisering 

Under mötet gick projektledare Daniel Hägerby bland annat igenom bur man kan prioritera energieffektivaåtgärder för att ens företag ska bli mer lönsamt och vilka webkurser i energieffektivisering som finns ämnade för just livsmedelsbutiker. Nätverkets energiexpert Magnus Stjärndal gick igenom hur en energikartläggning går till och hur livsmedelsbutiker kommer att påverkas av de nya miljömålen för år 2020.

Det rådde stor enighet i gruppen om att det finns en hel del att åtgärda i många butiker (bland annat i form av ny upphandling av belysningsarmaturer). Deltagarna upplevde också att de generellt saknar kunskap i energifrågan och att samarbetet i nätverket därför är extra viktigt. Det samlade intrycket av dagens diskussioner blev att både ambitionen och potentialen för energieffektivisering i EELivS är stor. 

 

 

Visionsövning och rundvisning

Under dagen fick deltagarna bland annat genomföra en visionsövning där de fick föreställa sig själva om tio år och svara på frågor gällande deras lyckade energiarbeten. Patrick Wiberg, handlare på Maxi ICA Stormarknad i Kalmar tog också med gruppen på en entusiastisk rundvisning i butikslokalerna för att peka på olika aspekter av Maxis värderingar och kundfokus som driver hela verksamheten. 

Hoppas få svar på viktiga frågor

I Maxi-butiken i Kalmar utför man redan energieffektiviserande åtgärder så som till exepel nattvandringar för att hitta onödig energiförbrukning. Patrick Wiberg har dock stora förväntningar på vad samarbetet i EELivS kan generera ytterligare ifråga om energieffektivisering och varumärkesstärkning. 
 
”Det är viktigt att vi tar oss an det här energiarbetet tillsammans. ICA ska vara klimatneutrala till år 2020. För det första måste vi då definiera vad det konkret innebär att vara klimatneutral som Maxi-butik. När vi har gjort det kan vi börja göra checklistor och sätta upp mål att arbeta efter. Framför allt måste vi också ta reda på, hur kommunicerar vi detta? Hur förmedlar vi vårt energiarbete och vårt energitänk både utåt till våra kunder och internt i personalen? Detta är frågor som jag hoppas att det här samarbetet ska ge svar på.” säger Patrick Wiberg

 

Nästa möte för EELivS blir i Växjö 19 januari. Fram till dess ska samtliga deltagare ha genomfört energikartläggning i sina Maxi-butiker. 
 

 

Läs mer om nätverket EELivS här

 

För mer information, kontakta

 

                                                                                                               Daniel Hägerby 

Projektledare          

Tel. 0709-21 60 55

E-post