Energikontoren deltar i delegationen för cirkulär ekonomi

Publicerad: 2019-06-14

Idag samlas de referensgrupper som ska stödja Delegationen för cirkulär ekonomi för första gången. Energikontor Sydosts vd Christel Liljegren deltar som representant för alla Sveriges energikontor. Delegationen för cirkulär ekonomi ska stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket.

 

Det finns tre referensgrupper för de områden som är prioriterade; plast, offentlig upphandling och design för cirkularitet. Referensgrupperna ska med sin sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete, och Christel sitter med i gruppen för offentlig upphandling. Se lista på alla deltagarna.

 

- Jag ser fram emot att ha referensgruppernas expertis att tillgå och vill poängtera att grupperna kommer att anpassas efterhand som delegationens arbete utvecklas, säger Åsa Domeij, ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi, till Tillväxtverket. Läs hela pressmeddelandet på Tillväxtverkets hemsida (190614).