Energieffektivisering av byggnader i Rumänien

Publicerad: 2018-02-05

Solcellsparker, batterilagring och pedagogiska byggnadspass - Energikontor Sydost gjorde studiebesök i nordöstra Rumänien. 
 

I månadsskiftet januari-februari åkte fem personer från Energikontor Sydost, Länsstyrelsen i Blekinge och Ronneby kommun på studieresa till Rumänien för att ta del av deras arbete med energieffektivisering och integrerging av förnybar energi i byggnader. 

 

Utveckling av byggnadspass

Under sitt besök fick deltagarna lyssna på föreläsare från universitetet i Iasi, som berättade om energieffektivisering av byggnaderna på campus och om olika EU-projekt som de deltar i. Ett projekt som stack ut var iBRoad, där man utvecklar ett koncept för individuella ”pass” för byggnader. Byggnadspasset är tänkt att illustrativt och pedagogiskt förklara byggnadens status och ge förslag på lämpliga åtgärder vid renovering. Byggnadspasset var särskilt intressant då det såg mer utvecklat ut än en vanlig energideklaration

 

Elproduktion och batterilagring

Besökarna visades sedan runt på universitet i Iasi. I ett av dess laboratorium utförs simuleringar kopplat till elproduktion. Där testar man hur rotorbladen på vindkraftverk kan utformas och hur de fungerar i olika vindstyrkor, hur beskuggning påverkar solceller beroende på hur de seriekopplats, samt hur olika strömmar påverkar minivattenkraftverk. I anslutning till labbet finns också solceller där man testar batterilagring. En annan del av campus använder naturgas för att producera el, men mycket kvarstår innan campus är oberoende av fossila energislag.

 

Solcellspark i Miroslava
Deltagarna besökte också en 5 hektar stor solcellspark i Miroslava kommun. 4200 solcellspaneler monterade på 97 roterande skärmar följer solen från morgon till kväll. Totalt producerar parken cirka 1,6 GWh per år. Det är en av flera stora solcellsparker i Rumänien. Satsningarna på solcellsparker har möjliggjorts genom EU-bidrag.

 


Unni Johannesson, Katrine Svensson, Ulf Hansson, Ida Karlsson och Göran Gustavsson i solcellsparken i Miroslava. 

 

Planerad studieresa till Malta
I samband med utbytet presenterade också Maltas energikontor exempel på vad vi på Energikontor Sydost kan förvänta oss på nästa studiebesök i maj. Gozo, en ö i anslutning till Malta, har en tydligt uttalad ambition att bli en eco-region och har därför valt solen som energikälla både för elproduktion och drivmedel. Geoenergi är inget alternativ eftersom det kan påverka dricksvattenkvaliteten på ön, som även är för tätbefolkad för vindkraft. 

På huvudön Malta däremot används både sol och geoenergi. Ett exempel på integrerad solenergi är den nya parlamentsbyggnaden i Valetta. Eftersom delar av Valetta omfattas av världsarv kan det vara svårt att få tillstånd att installera solceller på fasader, däremot kan taken kan utnyttjas för fullt.

 

För våra medlemmar i Blekinge finns möjlighet att följa med på studieresan till Malta. Resan är planerad 14 - 17 maj

 

Är du intresserad av att följa med? Kontakta projketledare Katrine Svensson

 

Läs mer om projektet Enerselves