Energidiskussioner på Stabygården i Högsby

Publicerad: 2017-10-23

Den 12 oktober bjöd Högsby kommuns miljösamordnare Dag Hansson in Energikontor Sydost till en träff där representanter från Högsby, Östra Smålands kommunalförbund (ÖSK – Hultsfred och Högsby) och Vimmerby deltog.

På mötet presenterades hur Energikontor Sydost jobbar med sina medlemmar och vad som är på gång just i dessa trakter. Högsby kommun står inför att revidera energi- och klimatplanerna och därför visade Energikontor Sydosts ansvarige för energistatistik Göran Gustavsson vad det finns för statistik att tillgå och vad man kan förvänta sig av den, och framförallt vad det finns för fallgropar att tänka på när man använder statistiken. Allmänt sett så har SCB energistatistik på nationell, regional och lokal nivå och på den nationella emissionsdatabasen finns statistik för utsläpp – det kan vara lite lurigt eftersom underlaget till siffrorna kommer från olika håll. Dessutom diskuterades den kommande energikvällen som arrangeras i Högsby den 7 november, där det kommer att föreläsas om solel, laddstolpar och hjälp till energikartläggning, samt att några lärare och elever på Albäcksskolan i Hultsfred samarbetar runt möjliga energibesparingar. De kommer att presentera delar av sitt arbete under den stora Agenda 2030-konferensen i Oskarshamn den 16 november.

 

För mer information om energistatistik, kontakta Göran Gustavsson 

 

Foto: Dag Hansson, miljösamordnare