Inspiration och diskussion om lågenergibyggande

Publicerad: 2016-10-13

Lyckat inspirationsseminarium om lågenergibyggande med studiebesök i Ronneby.

 

Ett tjugotal projektledare, fastighetsägare, gymnasieelever, bygglärare och andra representatner från bygg-och energibranschen samlades igår på Soft Center i Ronneby för ett inspirationsseminarium om webbutbildningen Energilyftet, en av Energimyndighetens satsningar på kunskapshöjning inom lågenergibyggande. 

 

Seminariet leddes av Mari-Liis Maripuu och Åsa Wahlström från CIT Energy Management, som berättade om webbutbildningens upplägg och varför det är viktigt att vi bygger energieffektivt för framtiden. År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska detta gälla för samtliga nya byggnader i Sverige. Detta kräver att alla led i byggbranschen måste höja sin kompetens inom lågenergibyggande, vilket är anledningen till att Energimyndigheten tagit Energilyftet tillsammans bland annat med Boverket och Energikontoren Sverige. 

 

Seminariedeltagarna visade stort engagemang och bidrog till en aktiv dialog, där både möjligheter och utmaningar diskuterades både utifrån lokala som nationella och internationella perspektiv. Efter seminariet visade Kristian Olsér (driftchef på Ronnebyhus) deltagarna runt på en av Ronnebys nyare lågenergibyggnad, trygghetsboendet Volontären som invigdes 2015. 

  

Kristian Olsér visade Volontärens alla energieffektiva finesser, alltifrån diskret designade rumsgivare till husets lungor:  fläktrummet med sina stora ventilationsagregat. En typisk inblick i hur lågenergibyggande kan se ut i praktiken. 

 

Energilyftet är en av fyra olika utbildningar inom lågenergibyggande riktade till olika målgrupper. Läs om utbildningarna på Energimyndighetens hemsida

 

Nästa tillfälle att gå på inspirationsseminarium om Energilyftet blir i Kalmar 16 november. 
 

Välkommen att anmäla dig här!

 

För mer information, kontakta

 

      

Stefan Olsson              Hanna Everling
Projektledare              Kommunikatör

Tel. 0709-89 01 81     Tel.  0766-20 92 47
E-post                           E-post