En Agenda för alla engagerar skolledare i Kalmar län

Publicerad: 2021-01-27

Förstudien ”En Agenda för alla” har under 2020 nått ett 80-tal skolledare och ca 170 lärare i Kalmar län genom digitala workshops och föreläsningar med fokus på Lärande för hållbar utveckling. En specifik satsning riktades mot skolledare genom seminarieserien ”Att leda för hållbar utveckling”. Denna satsning har haft som syfte att stödja skolors strategiska arbete för att implementera de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, i undervisningen och därmed involvera och engagera barn och unga i den hållbara samhällsutvecklingen. Nu hoppas vi på att kunna skala upp och fortsätta detta viktiga arbete.   

 

Sedan februari 2020 har vi i Kalmar län jobbat med att identifiera kommuners/skolors intresse att inleda ett strategiskt arbete för att implementera de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och ett Lärande för hållbar utveckling, LHU, inom skolans verksamhetsområde. Via detta arbete har vi också undersökt vilka olika former av stöd som kommunerna och skolorna har behov av i en sådan implementeringsprocess. Denna förstudie, som går under namnet "En Agenda för alla" avslutas nu sista januari.

 

Från början var planen att genomföra en seminarieserie i fyra steg för skolledare, ”Att leda för hållbar utveckling”, samt en serie med inspirationsföreläsningar och workshops för pedagoger. Därutöver planerades flera aktiviteter för att involvera och engagera elever från olika årskurser i frågor kring hållbar samhällsutveckling. Precis när startskottet gick så slog Coronapandemin till med full kraft och planerade seminarieträffar och workshops fick göras om till digitala webbinarier. Något som gått över förväntan och som förmodligen kommer att bli en viktig del i framtida kontakter med målgruppen.

 

Trots uteblivna fysiska kontakter och bara digitala möten har inspirerande föreläsningar och kompetensutvecklingsinsatser fått ett flertal deltagande skolledare och lärare att vilja fortsätta ett utvecklingsarbete för Lärande för hållbar utveckling på sina skolor. Vilket också var ett av förstudiens förväntade resultat.

 

Vi på Energikontor Sydost hoppas kunna fortsätta driva detta arbete via en ny satsning där aktörernas samlade kompetens kan bistå skolorna med inspirerande aktiviteter, metoder och processtöd som möjliggör en undervisning som involverar och stärker barn och unga och deras roll för en hållbar samhällsomställning.

 

Arbetet har möjliggjorts genom ett unikt samarbete mellan Region Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Energikontor Sydost, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och ett flertal forskare från bla. Linköpings Universitet och Karlstad Universitet. Även Skolverket och Skolinspektionen har medverkat vid de olika träffarna.

 

Läs mer om En Agenda för alla

 

För mer information, kontakta:

 

 

   Kerstin Eriksson                                                                         

   Projektledare

   070-620 83 07
   kerstin.eriksson@energikontorsydost.se