Earth Overshoot Day 2017

Publicerad: 2017-08-02

2 augusti tar jordens naturresurser slut. De resterande fem månaderna av året lever vi på kredit från naturen. De globala koldioxidutsläppen har dock börjat stabiliseras. 

 

I år inträffade Earth Overshoot Day 2 augusti, ett nytt tidigt rekord som markerar dagen då jordens årliga naturresurser är förbrukade. Under resten av året lever vi på naturens kredit, säger Stefan Henningsson, talesperson för klimatinnovationer hos Världsnaturfonden, WWF, i SVTs artikel.  Överutnyttjande av jordens resurser leder bland annat till ökad koldioxidhalt i atmosfären och i haven. Sedan 70-talet, då vi började konsumera allt mer, har Earth Overshoot Day gått från att inträffa i slutet av december till början av augusti. Men, trenden ser ut att kunna vändas.  Enligt Stefan Henningsson visar en studie gjord av Global Footprint Network att de globala koldioxidusläppen för tredje året i rad har börjat stabiliseras istället för att öka. Läs SVTs artikel