Dialogmöte och workshop i Stockholm

Publicerad: 2015-02-23

Kunskapslänken kommer under våren genomföra en förstudie med målet att ta fram förslag på en ”nationell kunskapsplattform för att i samverkan öka barn och ungas kunskaper om- och delaktighet i den hållbara samhällsutvecklingen”


En viktig uppgift i förstudien är att samverka med- och involvera aktörer som i sina uppdrag verkar för Lärande för hållbar utveckling. Därför hölls i Stockholm ett dialogmöte och en workshop 18 och 19 februari.

 

Läs om mötet och arbetet inom Kunskapslänken på Hans Gustavssons (Boverket) blogg.

 

Mer om kunskapslänken