Cirkulär ekonomi i praktiken - många sätt att resa till hållbarheten

Publicerad: 2021-03-26

Det var temat på en inspirationskonferens om cirkulär ekonomi i veckan. Fler och fler företag inser att även spillprodukter och avfall är en värdefull resurs. Ikea har öppnat för återbruk av gamla möbler. Modulproducenten Sizes minskar och återvinner spill genom att bygga bostadsmoduler i fabrik där de har kontroll på materialflödet. Detta är bara några av de exempel som lyftes.

 

Vi hävdar ju att sparsamhet är en dygd här i Småland och då passar ju den cirkulära ekonomin som affärsmodell som hand i handsken. I en cirkulär ekonomi ses allt material som en värdefull resurs. Avfall ska helst inte uppstå: Istället behålls resurserna i samhällets kretslopp eller så återförs de till naturens kretslopp på ett hållbart sätt. Titta på en kort film som förklarar konceptet.


Ett exempel på det är att flera stora företag nu har börjat köpa upp gamla uttjänta bilbatterier och lägga i stora lager, för man ser en utveckling där man hoppas att inom kort kunna börja återvinna sällsynta metaller som litium från dem. Det handlar om en förändring i hur man ser på avfall – man börjar inse att det kan vara en värdefull resurs.


- IKEA som globalt företag har börjat sedan ett antal år att jobba med cirkulär ekonomi berättar Per Stoltz, sustainability leader, Ingka Group. Det finns många olika delar som vi behöver fokusera på, designfasen, mötet med kunden och hur vi producerar våra varor. Cirkulär ekonomi är ett verktyg för oss att jobba med de utmaningar vi har vad gäller klimatet och begränsade resurser. Men vi gör det här också för att vi ser att kunderna ändrar beteende mot att ägandet inte är riktigt lika viktigt längre, plus en vilja att begränsa sin klimatpåverkan, säger Per under sitt föredrag.

 

Byggföretaget Sizes skapades för att vi såg en affärsmöjlighet att bygga hållbart, säger Niklas Andersson, vd Sizes. De samarbeten vi har idag med stora beställare bygger på att de ställer hårda krav på både på klimatneutral nybyggnation och i sina nuvarande bestånd.

 

Verktyg som hjälper företag på den cirkulära resan

- Cirkulär ekonomi är komplex och verksamheternas omställning kan se olika ut beroende på affärsmodell och personer som verkar i dem, säger Joacim Rosenlund, lektor i cirkulärekonomi på Linnéuniversitet. 


De har studerat hur olika typer av verksamheter kan närma sig en cirkulär ekonomi och utvecklat ett verktyg som är enkelt att använda och hjälpsamt för olika typer av verksamheter. Verktyget, som är utformat som en reseguide, premiärvisades under konferensen.


Regionstöd för omställningsresan

Region Kalmar län och Region Kronoberg har tillsammans med Energikontor Sydost, Linnéuniversitetet och Sustainable Småland drivit ett projekt för att stötta företag i omställningen till cirkulär ekonomi, med ett antal olika aktiviteter som nått nästa 2000 deltagare i regionerna.
Ett av företagen som deltagit är regnklädestillverkaren Farmerrain i Emmaboda.


– Sedan vi har varit med i det här initiativet så har vi satt det cirkulära i första rummet istället. Vi tänker cirkulärt först och sen försöker vi hänga på det vi ska göra efter, Jonas Carlsson, vd på Farmerrain.


I den här filmen får du höra Jonas berätta mer, och se andra goda exempel från driftiga kommuner och företagare som går före i Kronoberg och Kalmars omställning till cirkulär ekonomi.


– Om vi ska nå Parisavtalets klimatmål för 2030 behöver vi snabba på omställningsprocessen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg. 


– Och vi har verktyg och kunskap på plats, tack vare vår gemensamma insats med projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län som nu avslutas, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör vid Region Kalmar län.
 
Läs mer om projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län och dess resultat.