Byggutbildning fortsätter i ny regi

Publicerad: 2017-08-31

Arbetsgivar- och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Installatörsföretagen tar nu över huvudmannaskapet för utbildningen Handledare för Energibyggare - en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande, installations- och renoveringsarbete samt förnybar energianvändning.

 

Utbildningen är framtagen inom ett EU-projekt där ledande branschaktörer medverkar, och Energikontor Sydost har varit med i arbetet via Energikontoren Sverige. I skrivande stund har nästan 2000 personer genomgått utbildningen Energibyggare via en handledare på den egna byggarbetsplatsen. 

 

Energibyggare vänder sig till alla som är verksamma i bygg- och installationsbranschen. Efter genomförd handledarutbildning ska man kunna fungera som handledare för sina arbetskamrater inom det egna företaget.

 

Kursen är uppdelad i sex interaktiva avsnitt som totalt tar cirka fyra timmar att gå igenom:

  • Introduktion – Energibyggare gör skillnad
  • Värmeisolering,
  • Lufttäthet
  • Byggnaden som system,
  • Fukt
  • Installationer

 

- Om drygt tre år, den 31 december 2020, ska alla nya byggnader vara nära-noll-energibyggnader. Därför är kompetens inom energieffektivt byggande en mycket viktig komponent för bygg- och installationsföretag. Och det brådskar, säger Åsa Douhan, projektledare Sveriges Byggindustrier.

 

Utbildningen är tillgänglig utan kostnad via energibyggare.se där besökaren kan välja att registrera sig eller logga in som gäst. Inga resultat sparas dock vid gästinloggning.

 

 

Från och med hösten 2017 ges utbildningen bland annat av Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagens utbildningsenhet EUU, RISE och Passivhuscentrum Västra Götaland.

 

Läs mer.

 

Utbildningen Energibyggare är utvecklad av branschaktörer bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Installatörsföretagen (tidigare VVS Företagen och EIO), Teknologisk Institut och Passivhuscentrum Västra Götaland, under ledning av Energikontoren Sverige, som är de regionala energikontorens branschorganisation.

 

Projektet delfinansieras av Energimyndigheten samt EU:s program Intelligent Energy Europe.