Biogas 2021 Guldruschen

Publicerad: 2021-03-10

""Under två intensiva dagar föreläste flertalet företagare och forskare om vad som händer inom biogasområdet både på nationell och internatioenll nivå.

 

Konferensen lyfte fram utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. En central del var även kunskapsspridning om hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Deltagarna fick även chansen att höra hur Kalmarregionen lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas.

 

""Hannele Johansson, projektledare för nätverket Biogas Sydost  modererade spår D; Mer biogas i praktiken - Hur kan vi producera 10 TWh i Sverige 2030? Där föreläste bland andra Michael Olausson från Scandinavian Biogas, Joakim Granefelt    från  Alvesta Biogas och Anna Schnürer från SLU. 

 

Titta på Biogas 2021 Guldruschen i efterhand

Fullständigt program med material och inspelningar från de olika spåren finns tillgängligt på regionkalmar.se

 

 

Konferensen arrangerades av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.