Bioenergidagen 2022

Publicerad: 2022-11-30

Tisdagen 29 november arrangerades Bioenergidagen på Linnéuniversitetet i Växjö, där representanter för energibolag och kommuner fick ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom bioenergibranschen. 


Årets konferens handlade i vanlig ordning om utvecklingen inom bioenergibranschen, men fokuserade också en hel del på det rådande energiläget och vilken roll som bioenergi spelar och kommer att spela för framtidens effektbehov i Sverige. 

 

John Johnsson från företaget Profu som jobbar med energisystemanalys, uttryckte det att framtiden är genuint osäker, men att det, enligt Profus beräkningar, kommer att råda ett underskott på 82 TWh i Sverige 2045. Kraftvärmen kommer, enligt John, att spela en stor roll för att förstärka den planerbara elproduktionen. Vindkraften kommer att behöva öka markant under de kommande åren för att täcka upp det ökande effektbehovet i Sverige, men eftersom kraftvärme har en större tillgänglighet vid effekttoppar än vindkraft, så kommer kraftvärmen att få mycket stor betydelse för ett robust elsystem. 

 

Deltagarna fick också lyssna på, bland andra, Sofie Rothén från Växjö Energi, som presenterade deras arbete för att ta fram kostnadseffektiva lösningar för koldioxidinfångning. 2027 ska de vara klara med en fullskalig anläggning för pilottestning av en särskild teknik för detta. 

 

Forskaren Leteng Lin gick igenom Linnéuniversitetets senaste forskning inom skrubber-teknik i biobränslepannor. Forskaren Truong Nguyen lade fram sin forskning om småskalig kraftvärme och effekter av småskaliga biomassapannor. Truong tilldelades också årets Bioenergistipendium, utdelat på plats av Växjö Energi. 

 

Föreläsning under Bioenergidagen. Foto: Hanna Everling


Utbyte med partner från Polen och Litauen

Bioenergidagen blev också ett matchmaking event för ett par av våra partner från Polen och Litauen, som föreläste om bioenergianvändning, spillvärme och fjärrvärme i sina respektive länder - för att skapa ett utbyte och diskussion med övriga deltagare. De fick också göra studiebesök på bland annat Sandviksverket i Växjö, Emmaboda energi och Kosta närvärmeverk, i anslutning till Bioenergidagen. 
 

Studiebesök på Sandviksverket. Foto: Johanna Wallin


För frågor om dagens innehåll och presentationer, kontakta projektledare Göran Gustavsson

Bioenergidagen i Växjö arrangerades av Energikontor Sydost, VEAB och Linnéuniversitetet, med finansiering från Svenska Institutet.

 

Läs mer om vår satsning BIORET, tillsammans med partner i Polen och Litauen.