Bioenergi från skogen - en komplex fråga i EU

Publicerad: 2017-12-01

Ca 90 personer deltog på Bioenergidagen på Linnéuniversitetet som i år fokuserade på exempel på bioolja/biodrivmedel och på EU-politikens påverkan på det småländska skogsbruket och bioenergibranschen.

 

Tegnérsalen på Linnéuniversitetet var fullsatt för Bioenergidagen, som arrangeras varje år för att samla den senaste forskningen och utvecklingen inom bioenergibranschen. I år modererades seminariet av VEABs tidigare kraftverkschef  Ulf Johansson.  Dagen inleddes  med utdelandet av VEABs årliga stipendium på 15000 kr, som i år gick till doktoranden Sylvia Haus. Läs mer om detta på veab.se 

 

Bioenergianvändning - en komplex fråga

Ett av seminariets huvudfokus var EU-politikens påverkan på det småländska skogsbruket och förutsättningarna för fortsatt bioenergiutveckling i regionen. Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige berättade om hur bioenergins rykte har förändrats under årens lopp. Bland annat har icke-statliga organisationer i EU gått ut med motstridiga budskap om bioenergins klimatpåverkan och att en ökad efterfrågan på biomassa innebär ett hot mot skogen, vilket på vissa håll har skapat en negativ bild av bioenergi. Raziyeh konstaterade att ju mer fossilt bränsle som används i ett land, desto större är misstänksamheten mot biobränsle. Dessutom  finns en grundtanke bland EU-politiker om kaskadanvändning av biomassan, vilket innebär att  restprodukter, så som sågspån, i första hand ska användas till byggmaterial innan det används som bränsle för värmeproduktion. I Sverige har vi dock ingen större tillverkning av spånskivor, vilket gör frågan komplex då bioenergi-politiken i Sverige och i övriga EU drar åt olika håll.  

 

Enligt Raziyeh är dock de största farhågorna över, då den negativa bild av bioenergins förfall som målats upp av skogsindustrierna inte har besannats.  För skogsbruket i Småland innebär det att vi måste fortsätta bevaka tillämpningen av bioenergi och följa diskussionerna i EU, som kommmer att fortsätta även i framtiden. Vad som krävs av oss i nuläget är enligt Raziyeh att fortsätta upprätthålla ett hållbart skogsbruk, ett hållbart grotuttag, samt fortsätta med askåterföring till skogen. 

 

Aktuell forskning och på gång i regionen
Bland dagens föreläsare fanns doktorand Narges Razmjoo, forskarassistent Leteng Lin och professorerna Michael Strand och Jan Brandin som gick igenom aktuell bioenergiforskning på Linnéuniversitetet. Daniella Johansson från Energikontor Sydost pratade om utvecklingen inom förnybara drivmedel från skogsråvara och Henrik Brodin från Södra Cell presenterade företagets planer på att börja tillverka biometanol på anläggningen i Mönsterås med start 2019. 

Sören Eriksson, affärsutvecklare på Preem berättade om framtidens raffinaderi. Preem producerar idag HVO från tallolja, men även från andra fetter. Preem håller också på med ett projekt som går ut på att pyrolysera sågspån till pyrolysolja som ska in i raffinaderiet. Pyrolysoljan måste dock uppgraderas innan den kan gå in i raffinaderiprocessen. 

 

Presentationerna från Bioenergidagen hittas här, samt på Bioenergigruppens hemsida

 

 

 

    

         

 

Detta projekt finansieras av Svenska Institutet, SI