Bild över energistatistik för Kalmar län

Publicerad: 2017-12-15

Det går åt rätt håll – men för långsamt. Den senaste energistatistiken för kommunerna i Kalmar län visar att även om flera insatser har gjorts är det fortfarande en lång väg kvar till målet att bli ett fossilfritt län 2030, de s.k. Nooil-målen. Framförallt transporter förblir en stor utmaning.

 

Nu presenterar Energikontor Sydost energistatistiken för Kalmar län i form av grafiska illustrationer i rapporten ”Energiflödet i Kalmar läns kommuner 2017”. I ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län och Energikontor Sydost har den senaste tillgängliga energistatistiken illustrerats med Sankey-diagram som visar respektive kommuns energiflöden. Det finns stora skillnader, speciellt i mindre kommuner där enskilda större företag påverkar statistiken.

 

– Jag tror diagrammen är ett bra sätt att åskådliggöra vilka typer av energi och bränslen som används. Till 2030 ska all fossil energianvändning vara borta och 20–30 % av energianvändningen måste effektiviseras. En stor utmaning, men som också skapar stora möjligheter för nya gröna jobb i länet, säger Christel Liljegren, vd på Energikontor Sydost.

 

Diagrammet för Kalmar län som helhet visar att regionalt producerad vindkraft står för mer än en tredjedel av elanvändningen i länet. Vidare kan man se att användningen av fossila bränslen (eldningsolja) i hushållssektorn (uppvärmning) är mycket nära noll. På motsvarande sätt är också användningen av fossila bränslen i industrin på väg att minska, jämfört med hur det har sett ut tidigare. Den stora utmaningen, som framgår av diagrammen, är att få bort fossilberoendet (bensin och diesel) i transportsektorn.

 

– Vi ser Sankey-diagrammen som särskilt användbara inom vårt projekt SUPPORT, som ger oss möjlighet att stötta regionen i arbetet med att få de lokala och regionala måldokumenten att hänga ihop. Inom projektet erbjuder vi möjligheter för offentliga tjänstemän att delta på internationella workshops och diskutera måldokument med andra regioner, säger Tommy Lindström, projektledare för SUPPORT på Energikontor Sydost.

 

 

För mer information om rapporten, kontakta Göran Gustavsson.

 

Logga Support Interreg Europe