Bilar som går på förnybara bränslen ökar

Publicerad: 2016-10-03

Enligt statistik från Trafikanalys 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015.

 

Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %.


Motsvarande siffror för el, elhybrid och laddhybrider totalt är en ökning på 31 % från 1323 (2014) till 1734 fordon 2015. Störst var ökningen i Blekinge  med hela 47 %. I Kronoberg var ökningen 30 % och i Kalmar län 23,6 %. Antalet rena elbilar i trafiken var 174 i slutet av året.


Även om etanolbilarna ökade med bara blygsamma 2 % är de fortfarande den största gruppen personbilar som går på förnybara bränslen. Totalt antal etanolbilar i trafiken i våra tre län var 18 538 i slutet av förra året.

 

 

För mer information, kontakta 

Hannele Johanssson

0734-19 91 81