Besöksnäringen utbildades i cirkulär ekonomi

Publicerad: 2018-10-22

5 oktober deltog dryga tjugotalet företagare inom besöksnäringen på en workshop om hållbart företagande på Äggaboden i Ronneby. Syftet med dagen var att inspirera små och medelstora företag till ett mer hållbart sätt att arbeta. Fler utbildningstillfällen är planerade för hösten. 

 

Foto: Biosfärområde Blekinge Arkipelag

 

Johan Nilsson från Region Blekinge och Simone Wenzel från Blekinge Arkipelag berättade hur de arbetar tillsammans med turismföretagen i Blekinge för att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt. Katrine Svensson från Energikontor Sydost berättade om hur företagarna kan få stöd av oss i sitt hållbarhetsarbete inom energiområdet, via projektet CIRTOINNO

Läs mer om vårt erbjudande till turismföretag

 

Tobias Jansson, från CircularEconomy.se, föreläste om cirkulär ekonomi och affärsnyttan för företag genom att göra det mer hållbart. Han gav många goda exempel från näringslivet samt visade trender inom området för 2018.
Kim Ross från Swedish Welcome berättade om sina erfarenheter från de inkognito-besök inom besöksnäringen hon genomfört runt om i Blekinge under sommaren och bidrog även med praktiska exempel från resultatet.

 

Workshopen arrangerades tillsammans med Biosfärområde Blekinge Arkipelag och Region Blekinge. 

 

Kommande utbildnings-och erfarenhetsutbyten 

I slutet av oktober är det dags för en cross border-workshop på Bornholm med inriktning på hållbart företagande inom besöksnäringen. Till workshopen har små- och medelstora turismföretag bjudits in från projektets deltagande länder (Sverige, Polen och Litauen) för att lära sig  mer om cirkulära affärsmodeller och design thinking (kreativ problemlösning). Workshopen äger rum på Green Solution House på Bornholm, ett hotell och konferenscenter med en unik affärsmodell med inriktning på hållbar utveckling.

GSH har cirka 75 nya "gröna lösningar" som omfattar cirkulära energi-
och vattensystem, upcyclade möbler, återanvändbara mattor, gardiner och 
färger, eliminering av matsvinn, lokal försörjning av livsmedel och byggmaterial samt interaktion med det omgivande landskapet och biotoperna.  Hotellet producerar även el via solceller inbyggda i fasader och glasade tak. Läs mer på greensolutionhouse.dk

 

Fler utbildnings-och erfarenhetsutbyten är planerade för hösten.

Jobbar du inom besöksnäringen och är intresserad av att delta?

Kontakta projektledare Rebecka Jonasson Gjerpe

 

 

                                                                                                                                                                      Foto: Green Solution House