Återbruk av byggmaterial - gamla fönster särskilt populärt

Publicerad: 2022-01-28

Bygg-och rivningsbranschen står för cirka en tredjedel av allt producerat avfall i Sverige. Att återbruka byggmaterial har därmed en stor potential för att minska både avfall och koldioxidutsläpp. Den 19e januari arrangerade Energikontor Sydost ett digitalt studiebesök på SSAMs återvinningscentral Norremarks Kretsloppspark och Byggåterbruket i Hovmantorp för att visa internationella partner några goda exempel hur vi hanterar återbruk av byggmaterial i Kronobergs län.

 

På SSAMs kretsloppspark i Växjö kan man sedan ett år tillbaka lämna in byggmaterial för återbruk. Initiativet är ett samarbete mellan SSAM och Lessebo kommun för att minska mängden byggavfall och bidra till mer hållbart och cirkulärt byggande i sydost. Anders Lundgren, verksamhetsutvecklare på SSAM, förklarade för studiebesöks-deltagarna hur initiativet fungerar. Sedan starten har både privatkunder som byggföretag skänkt allt ifrån gamla fönster, dörrar och VVS-artiklar, men också nytt oanvänt material. 

 

Kretsloppsparken i Växjö. 

Det ligger en stor potential i att återbruka byggmaterial för att minska på klimatpåverkan. Anders upplever dock att den största utmaningen med att återbruka byggmaterial dels är bristen på efterfrågan från kunder, men framför allt att det saknas en marknad för det. "När jag pratar med byggföretag idag så uppger många att de skulle vilja använda återbrukat material, men problemet är att det inte finns tillgängligt - det hamnar på soptippen istället." säger Anders. 

 

Det byggmaterial som kunder skänker på kretsloppsparken i Växjö samlas sedan in och säljs vidare på Byggåterbruket i Hovmantorp i Lessebo kommun - nästa stopp på det virtuella studiebesöket. 

  
På Byggåterbruket i Hovmantorp kan du köpa allt ifrån gamla fönster och dörrar till vitvaror och klinkersgolv. 

Tomas Lundquist, som ligger bakom Byggåterbruket, tycker att initiativet hittills har varit mycket lyckat. Det mesta av materialet som kommer in (allt ifrån golvplankor till vitvaror) säljs relativt snabbt, inom 1 - 2 veckor. Mest är det privatkunder som köper. Stort intresse är det bland annat för gamla fönster och ytterdörrar. "Många köper gamla fönster för att göra växthus av, eller för att renovera gamla villor. Vi får också in mycket nya fönster och de (bokstavligen) flyger ut ur butiken." säger Tomas. Byggåterbruket samarbetar inte bara med SSAM utan tar också emot material både direkt ifrån byggföretag och privatpersoner.

 

Vill du veta mer om detta?
Läs mer om återbruket av byggmaterial på SSAMs hemsida samt på Lessebo kommuns hemsida

Läs även mer om  återbruk och hållbart byggande i sydost på godahus.se/godahall  

 

Det virtuella studiebesöket arrangerades inom vår satsning POTEnT som syftar till att stötta energiomställningen genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energiLäs mer