274 kronobergare teståker kollektivtrafiken i november

Publicerad: 2018-11-01

Under november månad kommer 274 kronobergare att bidra till att det blir cirka 6 500 färre bilresor i länet. ”Det finns de som måste ta bilen till jobbet av olika anledningar. Men det finns också de som skulle kunna byta ut någon eller några av bilresorna till att resa kollektivt istället” säger Maria Persdotter-Isaksson huvudprojektledare på Region Kronoberg.

 

 

Det är Region Kronoberg tillsammans med Energikontor Sydost som driver satsningen Res Grönt i Gröna Kronoberg. Kort sammanfattat så går den ut på att underlätta och inspirera anställda på stora arbetsplatser i länet, offentliga och privata, att välja ett mer hållbart resande till, från och i jobbet. Att tänka till en extra gång om man kan byta ut bilen mot något mer hållbart sätt.

 

- Ofta så kan man göra det. Men vi är fast i våra rutiner och i ”hur vi alltid har gjort”. Därför hjälper vi arbetsplatser i Kronoberg att tänka nytt och gå ifrån de gamla vanliga rutinerna, säger Maria Persdotter-Isaksson.

 

- Klimatutmaningen är oerhört viktig för Kronoberg och en av de största utmaningarna är våra resor. Vi behöver förändra samhällsstrukturer om vi ska nå våra mål. Men vi kan också, var och en, vara med och förändra genom de små stegen i vardagen, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör på Region Kronoberg.

 

10 000 har svarat på en resevaneunderökning

I arbetet med arbetsplatserna så har hittills drygt 10 000 anställda svarat på en undersökning där de beskriver hur de tar sig till och från jobbet och hur de reser inom jobbet. I resvaneundersökningen erbjöds man även att testa på andra sätt att ta sig fram. Som att testa elcykel, vinterelcykel, samåkningsgrupp, utbildning i sparsam körning och att testa på att åka kollektivt under en månad.

 

- Nu i november startar första gruppen som valt att testa att åka kollektivtrafik under en månad och de är i denna omgång 274 personer och i sina svar uppskattar de att de tillsammans under testperioden kan ersätta omkring 6 500 enkelresor med bil de skulle ha gjort annars, säger projektledare Jenny Bäckström från Energikontor Sydost.

 

”Förhoppningen är att de upptäcker att det finns alternativ till bilen”

Efter testperiodens slut kommer teståkarna att få svara på en enkät om hur de tyckte att det funkade och ge feedback. Efter ytterligare några månader får de återigen svara på om de ändrat sina resvanor.

 

- Det är såklart vår förhoppning. Att folk upptäcker att det ibland finns alternativ till bilen. Det handlar inte om att man aldrig mer ska köra bil, det handlar om att vi alla kan byta ut någon eller några resor till hållbara alternativ, säger Maria Persdotter-Isaksson.