16 energikontor samlades på gemensam ägarkonferens

Publicerad: 2022-01-21

Den 20 januari 2022 blev en stor dag i de svenska energikontorens historia - för första gången arrangerades en gemensam digital ägarkonferens för landets samtliga regionala energikontor. Ägarna för energikontoren - offentliga aktörer i regioner och kommuner, representerades av politiker från de styrelser och nämnder som ansvarar för energikontorens verksamheter. Dagen arrangerades av Energikontoren Sverige och modererades av ordförande Malin Strand som till vardags arbetar på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

 

Energikontoren har funnits sedan slutet av 1990-talet och startades upp som ett EU-initiativ, som en viktig del av EUs energi- och klimatpolitik. Carlos Pettersson, chef på Energikontor Norra Småland, lyfte detta gemensamma uppdrag som de över 300 energikontoren i Europa har. Det är dock först nu som EU har skrivit in regionala energikontor som en viktig aktör i genomförandet av energidirektivet. Om detta berättade Dr.sc. Julije Domac, ordföranden för den Europeiska samverkansorganisationen FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy and Environment).

 

Julije gav också en inblick i de initiativ – fit-for-fifty-five, renovation wave, green deal och många fler, som visar att EU trycker på att det är dags att agera kraftfullt på alla nivåer, samt att alla aktörer bidrar till omställningen. Från europeiskt perspektiv lyfter man att energikontoren, med sina lokala och regionala uppdrag med nationella och internationella nätverk, blir mycket viktiga då vi måste lära av varandra för att gå framåt i den takt som krävs.

 

"" Europakarta med 300 energikontor.

De över 300 energikontoren i Europa spelar en viktig roll i omställningsarbetet. 

 

Ägarrepresentanterna  Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län och Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör Region Norrbotten, berättade om hur de ser på kommande utmaningar som finns i klimatomställningen i deras regioner och hur de ser på energikontorens roll.

Flera verksamhetsledare visade på olika exempel på hur rollen förvaltas via olika satsningar och hur dessa initiativ på olika sätt faciliterar, driver och sprider kunskap kring olika delar av energisystemet och dess omställning.

 

Dagen avslutades med en diskussion mellan ägare och verksamhetsledare kring utmaningar och framtida fortsatt samverkan.

För mer information om ägarkonferensen, kontakta Christel Liljegren

 

 

Om Energikontoren Sverige

I Sverige finns det i dag 16 regionala energikontor. Vi finns i hela landet där vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Vår uppgift är att bidra till att våra respektive regioner når sina energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energregi- och klimatmålen.

 

Genom vår samlade expertis stöttar vi kommuner, regioner och företag genom att ta initiativ och driva projekt som hjälper dem att ställa om till en hållbar verksamhet. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt.

 

Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv. Energikontoren Sverige är vår samlade kraft.

 

Läs mer på energikontorensverige.se