Klimatklivet 2020

 

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Det ska handla om konkreta åtgärder, som tex från infrastruktur för cykelbanor till destruktion av lustgas eller att byta ut olja mot fjärrvärme. Klimatsmarta menyer på restauranger, laddstolpar i bostadsrättföreningar mm. Se fler exempel.


Ansökningsomgång 1: 10 februari – 10 mars

Ansökningsomgång 2: 5 – 29 maj

Ansökningsomgång 3: 27 augusti – 24 september

 

För mer information se Naturvårdsverkets hemsida