Bioenergidagen november 2019

 

Ett 80-tal deltagare från bioenergibranschen hade samlats för 2019 års upplaga av Bioenergidagen i Växjö, arrangerad av Linnéuniversitetet tillsammans med Energikontor Sydost. Bland deltagarna sågs även internationella gäster i form av två delegationer, en från Estland och en från Ukraina. 

 

Bland programpunkterna för seminariet kan särskilt framhållas de uppskattade föredragen om bioenergitillförsel i Estland framfört av Martin Kikas samt motsvarande gällande Ukraina framfört av Vitalii Zubenko. Bland övriga föredraghållare fanns Kjell Andersson från Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, som talade om aktuell EU-politik på området och förklarade hur förnybartdirektivet är tänkt att fungera framöver. 
Daniella Johansson, Energikontor Sydosts, talade på temat småskalig kraftvärme och förstudien kring förnybar vätgas.

 

Intensiva dagar för de internationella delegationerna

Delegationerna anlände två dagar innan Bioenergidagen för att genomföra flera studiebesök på olika värmeverk och kraftvärmeverk i regionen, som en del i Energikontor Sydosts projekt Tricolor, finansierat av Svenska Institutet.
Under Bioenergidagen träffade dessa gäster från Estland och Ukraina även två leverantörer av svensk teknik för bioenergibranschen, Againity och ITK Envifront. Ett stort intresse visades från ländernas representanter för de båda företagens produkter och kontakter knöts för att eventuellt kunna inleda vidare samarbete. 

 

Bioenergistipendium

 

Växjö Energi delade under seminariet ut sitt Bioenergistipendium som i år gick till Wilhelm Johansson för sina masterstudier inom bioenergi vid LNU i Växjö. Priset är på 15.000 kronor och har delats ut sedan 1999. Så här säger Andreas Agnesson på VEAB om årets pristagare:

 

”Vi på Växjö Energi är väldigt glada över att kunna dela ut årets Bioenergistipendium till Wilhelm Johansson. Hans arbete visar att det finns potential att minska utsläppen ytterligare i förbränningsanläggningar för biomassa. Detta är en viktig pusselbit för att nå hela vägen för att uppnå utsläppsmålen på lokal och global nivå.”

 

Göran Gustavsson, vd för Bioenergigruppen samt projektledare på Energikontor Sydost och medarrangör av Bioenergidagen:

–Vi är mycket nöjda med dagens seminarium och det har varit speciellt intressant att ha med våra internationella gäster som bidrog till en inblick om läget i deras länders omställning till förnybara bränslen. 

 

Presentationerna från dagen

 

Här kan du läsa/ladda ner presentationerna i pdf-format.