2018-07-27 Bioenergisatsningar i Småland - summary report och slutkonferens i SecureChain

 

I tre år har Energikontor Sydost arbetat för att öka tillgången av primära skogsbränslen och optimera delar av värdekedjan för bioenergi i Småland genom att stödja utvalda små- och medelstora företag som fått innovationscheckar. Arbetet summerades i juni 2018 med en konferens i Bryssel och en publicerad rapport som beskriver några av de satsningar som genomförts här i sydost.

 

Mellan 2015 – 2018 har Energikontor Sydost medverkat i SecureChain, ett projekt finansierat av Horisont 2020-programmet med fokus på hållbar energi, tillsammans med fem andra partnerregioner i Europa.

 

Målet i Småland har varit att öka tillgången av primära skogsbränslen och utveckla värdekedjan för bioenergi. Detta har skett via stöttning av utvalda företag som fått ta del av innovationscheckar för att kunna genomföra bioenergisatsningarså kallade pilotprojekt.  Pilotprojekten valdes ut via en ansökningsmöjlighet under 2016 där små- och medelstora företag fick skicka in bidrag med idéer för vad de skulle vilja genomföra.  I Småland blev fyra företag beviljade innovationscheckar: Lessebo fjärrvärme, SMF, Värnamo Energi och Skogsbränsle Småland. 

Samarbete med nätverk så som Bioenergigruppen, arrangerade seminarier och studiebesök, har bidragit till att dessa företag  har kunnat utveckla delar av värdekedjan på olika sätt.

 

Under sommaren 2018 summerades arbetet i SecureChain i en Summary Report (engelska), som beskriver de nya metoder som använts i projektet för att stödja företag med effektiva lösningar inom bioenergi. I rapporten kan man läsa om 15 exempel på pilotprojekt som genomförts i de sex partnerregionerna i SecureChain. Man kan bland annat läsa om:

 

  • Lessebo Fjärrvärme som ökat sin förnybara värmeproduktion i Kosta genom att investera i en rökgaskondensor. 
  • Värnamo Energi som minskat andelen eldningsolja i sin bränslemix genom att byta ut fjorton mindre oljepannor mot fyra biobränslepannor. 
  • Skogsbränsle Småland som utvecklat nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk.

 

7 juni 2018 hölls SecureChains slutkonferens i Bryssel, som samlade många branschaktörer och andra intresserade av bioenergi. Konferensen erbjöd även en plattform för utbyte och diskussion med andra verksamma H2020- projekt inom bioenergiområdet. Under konferensen delgavs exempel på lyckade insatser samt innehöll en paneldiskussion kring bioenergiprojekt, hur man finansierar dessa projekt och hur man bedömer deras hållbarhet. Presentationerna från konferensen finns att se på securechain.eu

 

Läs även artikeln om SecureChain i BEsustainable magazine.

 

För frågor, kontakta

 

Göran Gustavsson, 
Projektledare

 

Tel. 0709-21 60 54
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

 

   

Hela satsningen är finansierad av EU genom Horisont 2020-programmet med avtalsnummer 646457