Green Economy Days i Ukraina

 

7 december föreläste Göran Gustavsson under rubriken "Value chain for woody bioenergy in Sweden" framför ca 100 åhörare på konferensen Green Economy Days i Lviv i Ukraina.

 

 

 

För mer information om konferensen, gå in på greeneconomydays.com 

 

Läs mer om Energikontor Sydots erfarenhetsutbyte kring bioenergi från skogen i Ukraina i projektet Secvalchain.

Det här projektet finansieras av Svenska Institutet, SI