Bioenergidagen 2017

 
Ca 90 personer deltog på Bioenergidagen 29/11, som i år fokuserade på exempel på bioolja/biodrivmedel och på EU-politikens påverkan på det småländska skogsbruket och bioenergibranschen.
 
 
Se program
 

 


 
Dagens presentationer

 

Inledning VEAB - Charlotta Jönsson, VEAB

 

Projekt: Nytt elfilterkoncept för stoftrening vid fastbäddsförbränning - Michael Strand, LNU

 
Reduction om PM emissions from pellets boilers - Leteng Lin, LNU

 

Biobränsle i Sverige - Jan Brandin, LNU

 

Biobränsle från skogsråvara – möjligheter i Sydost? - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

 

Biometanol blir verklighet - Henrik Brodin, Södra

 

HÅLLBART RAFFINADERI NU OCH I FRAMTIDEN - Sören Eriksson, Preem

 

 
EUs politik om bioenergi - Hur kan det påverka oss? - Raziyeh Khodayari, Energiföretagen

 

Småskalig kraftvärme från biomassa, Ett demonstrationsprojekt i sydöstra Sverige - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

 

Förstudie Hållbar energi - Jimmy Johansson, LNU

 

Kunskapsresan Ukraina Från skog till slutprodukt - Kent Gustafsson, Värmeteknik Syd

 

READY - Sofie Nielsen, VEAB
 
Bioenergigruppen - En regional satsning på ökad användning av bioenergi - Göran Gustavsson, Energikontoret

 

 

 

 

Jimmy Johansson, LNU                                                          Narges Razmjoo, LNU

 

 

Jan Brandin, LNU                                                                   Daniella Johansson, Energikontor Sydost

 

 

Michael Strand, LNU                                                              Henrik Brodin, Södra

 

Sylvia Haus fick årets VEAB-stipendium                                  Sören Eriksson, Preem

 

 

Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige

 

   

Charlotta Jönsson, VEAB                          Leteng Lin, LNU                                        Ulf Johnsson, dagens moderator 

 

 

 

       

 

      Detta projekt finansieras av Svenska Institutet, SI