Fyra företag i Småland har beviljats konsultcheckar

för bioenergisatsningar inom det EU-finansierade projektet SecureChain. Tillsammans med ytterligare medel för kompetensutveckling och annat kommer dessa företag att stödjas med syftet att effektivisera och öka flödet av biobränslen i regionen.

 

"Att stödja företag på detta sätt är en bra metod för att minska det fossila beroendet och för att utveckla samverkan i regionen", anser Göran Gustavsson, projektledare för den svenska delen av projektet. Varje företags projekt kommer att följas fram till 2018 och då är förhoppningen att man har fått fram resultat och erfarenheter som kommer hela regionen till del.

 

Företagen med sina satsningar är:

  • Lessebo Fjärrvärme för ökad förnybar värmeproduktion i Kosta.
  • Värnamo Energi för nya lösningar för att minska andelen eldningsolja i olika nät.
  • SMF – Skogsentreprenörerna för effektivare hantering och rutiner i drivningen från hygge till värmeverk.
  • Skogsbränsle Småland för nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk.

 

               


_________________________________________________________________________