Vad söker du idag?

 

Var med och påverka var laddpunkter kan byggas med statligt stöd

Naturvårdsverket ger genom Klimatklivet investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för att öka takten i elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. Via ett nylanserat kartverktyg går det att utläsa var det kommer finnas möjlighet att söka statligt stöd för nyetablering av publika laddpunkter. Det kan dock finnas områden som saknas och därför har Länsstyrelserna bjudit in till samråd där man kan lämna in synpunkter på områden som bör prioriteras. Lämna in dina synpunkter för sydostlänen senast 2 september!

 

Energikontor Sydost stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

LÄS MER OM OSS