Vad söker du idag?

 

Elförsörjning - så ser läget ut i Kronoberg

Energiomställningen med utfasning av fossila bränslen kommer att innebära ökad elanvändning i Kronobergs län. I dagsläget finns inga större kända flaskhalsar i länets elsystem, enligt en rapport som Energikontor Sydost har tagit fram. Men, med anledning av framtidens förväntade ökade elanvändning och därmed förväntade problem med tillgången på effekt, ser vi ett behov av utvecklad samverkan mellan både kommunala och regionala aktörer. 

 

Energikontor Sydost stödjer företag och offentliga organisationer

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stöder ägarna i deras strategiska och konkreta klimat- och energiarbete så att lokala och regionala mål kan nås. Vår verksamhet finansieras huvudsakligen av medel från svenska myndigheter och EU.

 

LÄS MER OM OSS