2020-05-18 Att ställa energikrav och krav på LCC i upphandling

Webbinarium inom Energisamverkan Blekinge. Daniel Svensson, vd på ESM (Energy Service Management) pratade om LCC och vad det innebär att ställa krav på LCC vid upphandling. 
Daniel tog bland annat upp:
 

  • Vilka modeller/beräkningsmodeller för LCC finns för energisystem i byggnader?
  • Vad ska man utgå ifrån vid upphandling?
  • Hur använder man LCC i upphandling i praktiken?
  • Roller - vad gör beställare respektive anbudsgivare
  • Möjligheter och hinder med LCC i upphandling
  • Utvärdera anbud med LCC - hur fungerar det?
  • Hur säkerställer man att energikraven uppfylls?
  • Goda exempel

 

Se det inspelade webbinariet.

 

Se daniels presentation.