2020-05-12 Lastcyklar i samhällsplaneringen

Se webbinariet Lastcyklar i samhällsplaneringen. Om strategier, planering och utformning av samhällsrummet, samt rapport från en lastcyklist.
 

Presentationer:

Elisabetta Troglio, Ekologigruppen - Hållbara transporter i den hållbara staden

Magnus Hellstrand - Lastcyklisternas vardag
Erik Stigell, Trivector traffic - Planering för bekväm, säker och framkomlig cykling med lastcykel