2020-04-29 Gröna lån - för gröna investeringsprojekt

 

Webbinarium inom Energisamverkan Blekinge. 

 

Patrik Stenman från Kommuninvest föreläste om Gröna lån.
 

Se Patriks presentation

Se det inspelade webbinariet: